Komisja Rewizyjna

w dniu 2020-12-18, godz. 10:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum

2.Wprowadzenie zmian do porządku obrad komisji

3.Podsumowanie działalności komisji i opracowanie planu pracy na 2021 rok.

4.Wolne wnioski i zapytanie.

5.Zakończenie obrad.