Komisja skarg, wniosków i petycji

w dniu 2020-12-21, godz. 10:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum

2.Wprowadzenie zmian do porządku obrad komisji

3.Rozpatrzenie czterech petycji dotyczących przedsięwzięcia pn." Rozbudowa gospodarstwa rolnego polegające na budowie czterech budynków inwentarskich o łącznej obsadzie 480 DJP, remoncie domu mieszkalnego i budowie magazynu gospodarczego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i budowie magazynu gospodarczego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o numerze ewidencyjnym 78/10, obręb Osiek Wielki, gmina Rojewo, powiat Inowrocławskim województwo kujawsko-pomorskie"

4.Wolne wnioski i zapytania.

5.Zakończenie obrad.