Komisja skarg, wniosków i petycji

w dniu 2021-01-15, godz. 10:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2.Wprowadzanie zmian do porządku obrad komisji.

3.Rozpatrzenie petycji.

4.Wolne wnioski i zapytania.

5.Zakończenie obrad.