Komisja ds. oświaty, kultury, ochrony zdrowia i pomocy społecznej

w dniu 2021-01-18, godz. 10:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2.Wprowadzenie zmian do porządku pracy komisji.

3.Podsumowanie działalności komisji i opracowanie planu pracy na 2021 rok.

4.Wolne wnioski i zapytania.

5.Zakończenie posiedzenia.