Komisja ds. planowania, gospodarki i finansów gminy

w dniu 2021-01-19, godz. 10:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2.Wprowadzenie zmian do porządku pracy komisji.

3.Analiza zadań inwestycyjnych i remontowych w 2020 roku oraz inwestycji i przedsięwzięć zaplanowanych na rok 2021.

4.Podsumowanie działalności komisji i opracowanie planu pracy na 2021 rok.

5.Wolne wnioski i zapytania.

6.Zakończenie obrad.