Komisja ds. ochrony środowiska i porządku publicznego

w dniu 2021-01-21, godz. 10:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2.Wprowadzenie zmian do porządku pracy komisji.

3.Podsumowanie działalności Komisji i opracowanie planu pracy na 2021 rok.

4.Wolne wnioski i zapytania.

5.Zakończenie posiedzenia.