Wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy

w dniu 2021-01-26, godz. 10:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2.Wprowadzenie zmian do porządku pracy komisji.

3.Dyskusja nad projektem uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXII/141/2020 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2021 r. - informacja Skarbnika Gminy.

4.Dyskusja nad projektem uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXII/142/2020 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rojewo - informacja Skarbnika Gminy.

5.Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Rojewo a 2021 rok - informacja Przewodniczącej Rady Gminy.

6.Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Rojewo na 2021 rok - Informacja Przewodniczącej Rady Gminy.

7.Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rojewo na 2021 rok - informacja Przewodniczącej Rady Gminy.

8.Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia 4 petycji z dnia 9 listopada 2020 r. - informacja Przewodniczącej Rady Gminy.

9.Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet radnych - informacja pracownika ds. obsługi Rady Gminy.

10.Wolne wnioski i zapytania.

11.Zakończenie obrad.