XXIII Sesja Rady Gminy

w dniu 2021-01-28, godz. 10:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2.Wybór sekretarza obrad.

Głosowanie (Wybór sekretarza obrad.)

3.Informacja Przewodniczącej Rady Gminy w sprawie zmian do protokołu z poprzedniej Sesji.

4.Składanie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.

Głosowanie (Wniosek za wycofaniem pkt 15 porządku ob...)

5.Składanie przez Radnych wniosków i interpelacji.

6.Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach w okresie między sesjami.

7.Sprawozdanie Przewodniczących Komisji.

8.Informacja Wójta z wykonania uchwał w okresie między sesjami oraz informacje dodatkowe.

9.Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXII/141/2020 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2021 r.; informacja Skarbnika Gminy, opinia Komisji ds. planowania, gospodarki i finansów gminy, dyskusja, podjęcie uchwały

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr...)

10.Podjęcia uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXII/142/2020 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rojewo; informacja Skarbnika Gminy, opinia Komisji ds. planowania, gospodarki i finansów gminy, dyskusja, podjęcie uchwały.

Głosowanie (Podjęcia uchwały zmieniającej Uchwałę Nr...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Rojewo a 2021 rok; informacja Przewodniczącej Rady Gminy, opinia komisji stałych Rady Gminy, dyskusja, podjęcie uchwały.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Rojewo na 2021 rok; Informacja Przewodniczącej Rady Gminy, opinie komisji stałych Rady Gminy, dyskusja, podjęcie uchwały.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rojewo na 2021 rok; informacja Przewodniczącej Rady Gminy, opinia Komisji Rewizyjnej, dyskusja, odjęcie uchwały

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia 4 petycji z dnia 9 listopada 2020 r.; informacja Przewodniczącej Rady Gminy, opinia Komisji skarg, wniosków i petycji, dyskusja, podjęcie uchwały.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet radnych; informacja pracownika ds. obsługi Rady Gminy, opinia Komisji ds. planowania, gospodarki i finansów gminy, dyskusja, podjęcie uchwały.

Głosowanie (Autopoprawka)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wys...)

16.Wolne wnioski i zapytania.

17.Odpowiedzi Wójta.

18.Zamknięcie Sesji.