Komisja rewizyjna

w dniu 2021-02-04, godz. 10:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2.Wprowadzenie zmian do porządku pracy komisji.

3.Kontrola wykorzystania Funduszu sołeckiego.

4.Wolne wnioski i zapytania.

5.Zakończenie posiedzenia