Posiedzenie Komisji stałych Rady Gminy

w dniu 2021-02-09, godz. 10:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2.Wprowadzenie zmian do porządku pracy komisji.

3.Fundusz sołecki: a. Temat spotkania Komisji ds. oświaty, kultury, ochrony zdrowia i pomocy społecznej – Realizacja Funduszu sołeckiego, b. Temat spotkania Komisji ds. planowania, gospodarki i finansów – Analiza zadań inwestycyjnych ze środków Funduszu sołeckiego.

4.Wolne wnioski i zapytania.

5.Zakończenie posiedzenia.