Komisja ds. ochrony środowiska i porządku publicznego

w dniu 2021-02-18, godz. 10:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2.Wprowadzenie zmian do porządku pracy komisji.

3.Zapoznanie się ze stanem bezpieczeństwa na terenie gminy, ochrony przeciwpożarowej i innymi zagrożeniami kryzysowymi na terenie gminy.

4.Wolne wnioski i zapytania.

5.Zakończenie posiedzenia.