Komisja skarg, wniosków i petycji

w dniu 2021-02-19, godz. 10:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2.Wprowadzenie zmian do porządku pracy komisji.

3.Rozpatrzenie petycji.

4.Wolne wnioski i zapytania.

5.Zakończenie posiedzenia.