Komisja Rewizyjna

w dniu 2021-03-02, godz. 10:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2.Wprowadzenie zmian do porządku pracy komisji.

3.Kontrola przetargów na inwestycje oraz inwestycji przeprowadzonych w 2020 roku i wniosków o dotacje.

4.Wolne wnioski i zapytania.

5.Zakończenie posiedzenia.