Komisja ds. ochrony środowiska i porządku publicznego

w dniu 2021-03-11, godz. 10:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2.Wprowadzenie zmian do porządku pracy komisji.

3.Omówienie spraw związanych z zagrożeniami i epidemiami chorób zwierząt.

4.Wolne wnioski i zapytania.

5.Zakończenie posiedzenia.