Posiedzenie Komisji ds. planowania, gospodarki i finansów gminy oraz Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego

w dniu 2021-03-19, godz. 10:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2.Wprowadzenie zmian do porządku pracy komisji.

3.Gospodarka wodna i ściekowa: a. Temat spotkania Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego - Analiza gospodarki nieczystościami ciekłymi, b. Temat spotkania Komisji ds. planowania, gospodarki i finansów - Analiza i ocena kosztów funkcjonowania gospodarki wodnej i ściekowej.

4.Wolne wnioski i zapytania.

5.Zakończenie posiedzenia.