Komisja ds. oświaty, kultury, ochrony zdrowia i pomocy społecznej

w dniu 2021-03-24, godz. 10:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2.Wprowadzenie zmian do porządku pracy komisji.

3.Harmonogram imprez sportowych oraz funkcjonowanie hali sportowej i klubów sportowych.

4.Wolne wnioski i zapytania.

5.Zakończenie posiedzenia.