Posiedzenie Komisji ds.ochrony środowiska i porządku publicznego

w dniu 2019-03-13, godz. 10:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

1.Wprowadzenie zmian do porządku pracy komisji.

2.Informacja na temat działalności Gminnej Spółki Wodnej.

3.Wolne wnioski i zapytania.

4.Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.

5.Zakończenie posiedzenia.