Posiedzenie Komisji ds.planowania, gospodarki i finansów gminy

w dniu 2019-03-19, godz. 10:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2.Wprowadzenie zmian do porządku pracy komisji.

3.Analiza zadań inwestycyjnych i remontowych w 2018 roku oraz inwestycji oraz inwestycji i przedsięwzięć na rok 2019.

4.Wolne wnioski i zapytania.

5.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

6.Zakończenie posiedzenia.