Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

w dniu 2019-03-22, godz. 10:00

1.Otwarcie posiedzenia o stwierdzenie quorum.

2.Wprowadzenie zmian do porządku obrad komisji.

3.Kontrole inwestycji przeprowadzonych w 2018 roku.

4.Wolne wnioski i zapytania.

5.Zakończenie posiedzenia.