Wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy

w dniu 2019-04-03, godz. 09:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum

2. Wprowadzenie zmian do porządku obrad.

3.Przegląd stanu dróg w gminie:a)Temat spotkania Komisji ds.planowania,gospodarki i finansów gminy-Ocena stanu dróg na terenie gminy Rojewo,b)Temat spotkania Komisji ds.oświaty,kultury,ochrony zdrowia i pomocy społecznej - Przegląd stanu dróg gminnych z uwzględnieniem tras dowozu dzieci do szkół,c)Temat spotkania Komisji ds.ochrony środowiska i porządku publicznego - Przegląd stanu dróg gminnych.

4.Przyjęcie protokołów ostatnich posiedzeń poszczególnych komisji.

5.Zakończenie posiedzenia.