Komisja do spraw planowania, gospodarki i finansów gminy

w dniu 2019-05-16, godz. 11:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2.Wprowadzenie zmian do porządku pracy komisji.

3.Analiza wykonania budżetu za 2018 rok.

4.Wolne wnioski i zapytania .

5.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

6.Zakończenie obrad.