Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

w dniu wtorek, 28 maja 2019, godz. 09:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2.Wprowadzenie zmian do porządku obrad komisji.

3.Kontrola wykonania budżetu za rok 2018.

4.Wolne wnioski i zapytania.

5.Zakończenie obrad.