Posiedzenie Komisji ds.oświaty,kultury,ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

w dniu 2019-06-04, godz. 10:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2.Wprowadzenie zmian do porządku pracy komisji.

3.Przyjęcie informacji z działalności GOPS.

4.Wolne wnioski i zapytania.

5.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.