Posiedzenie Komisji ds.oświaty,kultury,ochrony zdrowia i pomocy oraz Komisji ds.planowania,gospodarki i finansów gminy

w dniu 2019-06-17, godz. 09:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2.Wprowadzenie zmian do porządku obrad.

3.Funkcjonowanie oświaty w gminie,potrzeby inwestycyjne,remonty i stan bezpieczeństwa.(Komisja ds.planowania,gospodarki i finansów gminy).

4.Zapoznanie się ze stanem obiektów szkolnych.(Komisja ds.oświaty,kultury,ochrony zdrowia i pomocy społecznej).

5.Wolne wnioski i zapytania.

6.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

7.Zakończenie obrad.