Komisja do spraw ochrony środowiska i porządku publicznego

w dniu 2019-06-18, godz. 09:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2.Wprowadzenie zmian do porządku obrad.

3.Analiza gospodarki odpadami za rok 2018 i zapoznanie się z funkcjonowaniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

4.Wolne wnioski i zapytania.

5.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

6.Zakończenie posiedzenia.