posiedzenie Komisji ds. planowania, gospodarki i finansów gminy

w dniu 2019-08-28, godz. 10:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2.Wprowadzenie zmian do porządku pracy komisji.

3.Funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Rojewo.

4.Wolne wnioski i zapytania.

5.Zakończenie obrad.