Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

w dniu 2019-09-10, godz. 09:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2.Wprowadzenie zmian do porządku obrad.

3.Kontrola przygotowania obiektów szkolnych do rozpoczęcia roku szkolnego i wykorzystania funduszu remontowego szkół w bieżącym roku.

4.Wolne wnioski i zapytania.

5.Zakończenie obrad.