Posiedzenie Komisji ds.oświaty,kultury,ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

w dniu środa, 2 października 2019, godz. 10:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2.Wprowadzenie zmian do porządku pracy komisji.

3.Zebranie informacji na temat funkcjonowania szkół.3.a) Zapoznanie się z projektami organizacyjnymi szkół.

4. Wolne wnioski i zapytania.