Posiedzenie Komisji ds.oświaty,kultury,ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

w dniu 2019-10-02, godz. 10:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2.Wprowadzenie zmian do porządku pracy komisji.

3.Zebranie informacji na temat funkcjonowania szkół.3.a) Zapoznanie się z projektami organizacyjnymi szkół.

4. Wolne wnioski i zapytania.