Wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy

w dniu 2019-10-15, godz. 10:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2.Wprowadzenie zmian do porządku pracy komisji.

3.Dyskusja nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/11/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2019 rok.

4.Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Rojewo na 2020 rok.

5.Wolne wnioski i zapytania.

6.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

7.Zakończenie obrad.