X Sesja Rady Gminy Rojewo

w dniu 2019-10-17, godz. 10:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2.Wybór sekretarza obrad.

Głosowanie (Wybór sekretarza obrad.)

3.Przyjęcie protokołu z IX Sesji Rady Gminy Rojewo.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z IX Sesji Rady Gmin...)

4.Składanie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.

5.Składanie przez radnych interpelacji i zapytań.

6.Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach w okresie między sesjami.

7.Sprawozdanie Przewodniczących Komisji.

8.Informacja Wójta z wykonania uchwał w okresie między sesjami oraz informacje dodatkowe.

9.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/11/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2019 rok.

Głosowanie (Autopoprawki do uchwały zmieniającej uch...)Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Rojewo na 2020 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia wy...)

11.Wolne wnioski i zapytania.

12.Odpowiedzi Wójta.

13.Zamknięcie Sesji.