Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

w dniu poniedziałek, 21 października 2019, godz. 09:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2.Wprowadzenie zmian do porządku obrad komisji.

3.Kontrola stanu placów zabaw na terenie gminy.

4.Wolne wnioski i zapytania.

5.Zakończenie posiedzenia.