Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

w dniu 2019-10-21, godz. 09:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2.Wprowadzenie zmian do porządku obrad komisji.

3.Kontrola stanu placów zabaw na terenie gminy.

4.Wolne wnioski i zapytania.

5.Zakończenie posiedzenia.