Posiedzenie Komisji ds.ochrony środowiska i porządku publicznego.

w dniu 2019-10-29, godz. 10:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2.Wprowadzenie zmian do porządku obrad .

3.Zapoznanie się ze stanem bezpieczeństwa na terenie gminy ,ochrony przeciwpożarowej i innymi zagrożeniami kryzysowymi.

4.Wolne wnioski i zapytania.

5.Zakończenie posiedzenia.