Komisja do spraw ochrony środowiska i porządku publicznego

w dniu środa, 13 listopada 2019, godz. 09:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2.Wprowadzenie zmian do porządku pracy komisji.

3.a)Informacja z realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi.Omówienie spraw związanych z zagrożeniami i epidemiami chorób zwierząt.b)Gospodarka leśna gminy -zadrzewianie.

4.Wolne wnioski i zapytania.

5.Zakończenie posiedzenia.