Komisja ds.planowania,gospodarki i finansów gminy i Komisja ds.oświaty,kultury,ochrony zdrowia i pomocy społecznej

w dniu 2019-11-18, godz. 09:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2.Wprowadzenie zmian do porządku obrad.

3.Przegląd świetlic wiejskich i bibliotek na terenie gminy.(Komisja ds.planowania,gospodarki i finansów gminy).

4.Zapoznanie się z funkcjonowaniem świetlic wiejskich na terenie gminy oraz z działalnością Gminnej Biblioteki Publicznej.(Komisja ds.oświaty,kultury,ochrony zdrowia i pomocy społecznej).

5.wolne wnioski i zapytania.

6.Zakończenie obrad.