Posiedzenie Komisji Statutowej.

w dniu wtorek, 19 listopada 2019, godz. 10:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2.Wprowadzenie zmian do porządku pracy komisji.

3.Przygotowanie projektu zmian Statutów sołectw.

4.Wolne wnioski i zapytania.

5.Zakończenie obrad.