Komisja ds.oświaty,kultury,ochrony zdrowia i pomocy społecznej i Komisja ds.ochrony środowiska i porządku publicznego

w dniu 2019-11-27, godz. 10:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2.Wprowadzenie zmian do porządku pracy komisji.

3.Omówienie projektu budżetu na 2020 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej.

4.Wolne wnioski i zapytania.

5.Zakończenie posiedzenia.