Posiedzenie Komisji ds.planowania,gospodarki i finansów gminy

w dniu 2019-11-29, godz. 10:00

1.1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2.2. Wprowadzenie zmian do porządku pracy komisji.

3.3. Analiza stanu mienia komunalnego na terenie gminy.

4 3a) Ocena i przyjęcie wykonania budżetu za I półrocze 2019 r.

33b) Zaopiniowanie projektu budżetu na 2020 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej.

44. Wolne wnioski i zapytania.

55. Zakończenie obrad.