Komisja ds.planowania,gospodarki i finansów gminy i Komisja ds.oświaty,kultury,ochrony zdrowia i pomocy społecznej

w dniu 2019-12-10, godz. 10:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2.Wprowadzenie zmian do porządku pracy komisji.

3.Ocena bazy sportowej,stan wykorzystania obiektów sportowych i stopień wykorzystania wniosków w tym temacie.(Komisja ds .planowania, gospodarki i finansów gminy).

4.Harmonogram imprez sportowych oraz funkcjonowanie hali sportowej i klubów sportowych.(Komisja ds. oświaty, kultury, ochrony zdrowia i pomocy społecznej).

5.Wolne wnioski i zapytania.

6.Zakończenie obrad.