Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

w dniu 2019-12-11, godz. 10:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2.Wprowadzenie zmian do porządku obrad komisji.

3.Podsumowanie działalności komisji i opracowanie planu pracy na 2020 rok.

4.Wolne wnioski i zapytania.

5.Zakończenie obrad.