Komisja ds.ochrony środowiska i porządku publicznego

w dniu 2019-12-17, godz. 10:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2.Wprowadzenie zmian do porządku pracy komisji.

3.Raport z przyjętego Programu ochrony środowiska.

4.Podsumowanie roczne pracy komisji i opracowanie planu pracy na rok przyszły .

5.Wolne wnioski i zapytania.

6.Zakończenie posiedzenia.