Posiedzenie Komisji ds.oświaty,kultury,ochrony zdrowia i pomocy społecznej

w dniu 2020-02-17, godz. 10:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2.Wprowadzenie zmian do porządku pracy komisji.

3.Harmonogram imprez kulturalnych i spotkanie z przedstawicielami stowarzyszeń.

4.Wolne wnioski i zapytania.