Posiedzenie Komisji ds.planowania,gospodarki i finansów gminy

w dniu 2020-02-26, godz. 10:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2.Wprowadzenie zmian do porządku pracy komisji.

3.Analiza zadań inwestycyjnych i remontowych w 2019 roku oraz inwestycji i przedsięwzięć zaplanowanych na rok 2020.

4.Wolne wnioski i zapytania

5. Zakończenie obrad.