Komisja ds.ochrony środowiska i porządku publicznego

w dniu 2020-03-11, godz. 10:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2.Wprowadzenie zmian do porządku pracy komisji.

3.Spotkanie z Powiatowym Lekarzem Weterynarii - omówienie spraw związanych z zagrożeniami i epidemiami chorób zwierząt .

4.Wolne wnioski i zapytania.

5.Zakończenie posiedzenia.