Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

w dniu 2019-05-14, godz. 10:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2.Wprowadzenie zmian do porzÄ…dku pracy komisji.