Posiedzenie Komisji ds.planowania,gospodarki i finansów gminy i Komisji ds.ochrony środowiska i porządku publicznego

w dniu 2020-06-02, godz. 10:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2.Wprowadzenie zmian do porządku pracy komisji.

3.Analiza i ocena kosztów funkcjonowania gospodarki wodnej i ściekowej (Komisja ds. planowania, gospodarki i finansów gminy).

4.Analiza gospodarki nieczystościami ciekłymi.(Komisja ochrony środowiska i porządku publicznego) .

5.Wolne wnioski i zapytania.