Komisja ds.oświaty,kultury,ochrony zdrowia i pomocy społecznej

w dniu 2020-06-05, godz. 10:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2.Wprowadzenie zmian do porządku pracy komisji.

3.Informacja o funkcjonowaniu ochrony zdrowia na terenie gminy.

4.Wolne wnioski i zapytania.