Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

w dniu 2020-06-15, godz. 09:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2.Wprowadzenie zmian do porządku obrad komisji.

3.Część II posiedzenia : Kontrola wydatków z budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Rojewie za rok 2019 i za rok 2020 od 1 stycznia do 31 maja 2020 r.

4.Wolne wnioski i zapytania.

5.Zakończenie obrad.