Komisja Rewizyjna

w dniu 2020-06-16, godz. 09:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2.Wprowadzenie zmian do porządku obrad komisji.

3.Rozpatrzenie skargi na Wójta Gminy.

4.Wolne wnioski i zapytania.