Posiedzenie komisji stałych Rady Gminy

w dniu 2020-06-19, godz. 08:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2.Wprowadzenie zmian do porządku pracy komisji.

3.Przegląd stanu dróg w gminie :a) Temat spotkania Komisji ds.planowania,gospodarki i finansów gminy - Ocena stanu dróg na terenie Gminy Rojewo, b) Temat spotkania Komisji ds.oświaty,kultury,ochrony zdrowia i pomocy społecznej- Przegląd stanu dróg z uwzględnieniem tras dowozu dzieci do szkół,c) Temat spotkania Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego-Przegląd stanu dróg gminnych.

4.Wolne wnioski i zapytania.

5.Zakończenie posiedzenia