Komisja ds.planowania,gospodarki i finansów gminy

w dniu 2020-07-06, godz. 10:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2.Wprowadzenie zmian do porządku pracy komisji.

3.Analiza wykonania budżetu za 2019 rok.

4.Wolne wnioski i zapytania.

5.Wolne wnioski i zapytania.